หลักสูตรเตรียมความพร้อม 
พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับธุรกิจ

สิ่งที่ต้องรู้สำหรับ PDPA ไม่ว่าใครก็ต้องให้ความสำคัญคอร์สที่สรุปทุกข้อกฎหมาย พร้อมวิธีเตรียมตัวกับ พ.ร.บ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ดำเนินการสอน โดย

ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล

โปรโมชัน! สมัครเรียนตอนนี้
ฟรี!
ที่ปรึกษากฎหมาย ตัวต่อตัว 1 ชั่วโมง

PDPA รับมือกันอย่างไร

หลักสูตรที่เหมาะสำหรับทุกวงการธุรกิจ
Write your awesome label here.

Course Lessons

ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล

รองคณบดีฝ่าย Business Development
และคณบดีคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร