อาจารย์นัทวนันต์ ปรมะเจริญโรจน์

อดีตอาจารย์ประจำสาขา Marketing, Martin De Tours School of Management and Economics, Assumption University
และอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยอื่นๆ

ประวัติการศึกษา

 • B.B.A. in Management and Marketing,
 • Scholarship Student, Assumption University
 • MSc in Strategic Marketing, Imperial College London
 • Ph.D. in Hospitality and Tourism Management Program, Assumption University

ประวัติการทำงาน

 • Consultant, C9 HotelWorks
 • Marketing Department Manager,
  SF Corporation Public Company (SF Cinema)
 • Deputy Managing Director, Malisa Villa Suites
 • Consulting Project, United Kingdom, Unilever
   

Courses