Press

“THE CAMPUS” จับมือ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร” เปิดมิติใหม่ของการเรียนรู้ ปูทางสู่ทักษะที่ตลาดแรงงานมองหา
เปิดมิติใหม่ของการศึกษา “THE CAMPUS” ร่วมกับ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร” พัฒนาหลักสูตรใหม่ที่เป็นมากกว่าคอร์สเรียนออนไลน์
เดอะ แคมปัส ก้าวข้ามทุกขีดจำกัดของการเรียนไปสู่ยุคใหม่ของการศึกษา เข้มข้นด้วยเนื้อหาและหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ 
“THE CAMPUS” (เดอะ แคมปัส) พาวัยเรียนและวัยทำงานก้าวข้ามผ่านวิกฤตโควิดอย่างมั่นใจ แพลตฟอร์มการเรียนรู้แห่งใหม่ที่ควบรวมการเรียนแบบห้องเรียนและแบบเรียนออนไลน์เข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว
“THE CAMPUS” พา วัยเรียน-วัยทำงาน
ก้าวข้ามผ่านวิกฤตโควิดอย่างมั่นใจ
“THE CAMPUS” พาวัยเรียนและวัยทำงานก้าวข้ามผ่านวิกฤตโควิดอย่างมั่นใจ ควบรวมการเรียนแบบห้องเรียนและแบบเรียนออนไลน์เข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว