อาจารย์ศุภพักตร์ จารุเศรณี

อาจารย์ประจำสาขาวิชา Interactive Digital Arts
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

สอนวิชาทางด้าน พื้นฐานกราฟิกดีไซน์, 2D Motion Graphic และ 2D Animation

ผลงานล่าสุด

  • ผลิตสื่อ 2D Motion Graphic
    เพื่อนำเสนอความรู้ต่าง ๆ ให้กับสำนักงานธนานุเคราะห์
  • ผลิตสื่อ 2D Motion Graphic และ Animation
    ให้กับบริษัทเอกชนภายนอกในรูปแบบต่าง ๆ
  • ผลิตสื่อ 2D Motion Graphic เพื่อแนะนำการใช้งาน Application

Courses